Home Soal Kelas 2 Semester 1 Soal UTS PKN Kelas 2 Semester 1 dan Kunci Jawaban

Soal UTS PKN Kelas 2 Semester 1 dan Kunci Jawaban

25
0
AyoMadrasah

Berikut adalah cuplikan dari Soal dan Kunci Jawaban

Ulangan Tengah Semester ( UTS ) 
Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan / PKN
Kelas 2 Semester 1 (Ganjil)

Untuk Soal UTS Kelas 2 Semester 1 mapel lainnya, silakan klik link di bawah ini :

Soal UTS KTSP Semester 1 Kelas 2 Lengkap Semua Pelajaran

 

I.    Berilah tanda (x) pada huruf a, b, atau c pada jawaban yang paling
    benar!
1.    gotong royong   dapat menambah rasa ….
           a. kebencian            b.kerukunan            c. pertengkaran
2.    air yang tergenang  dapat  menyebabkan berkembangbiaknya ….
           a. nyamuk                          b.lalat                                c.kecoak
3.    perkerjaan cepat selesai  jika dikerjakan ….
           a. sendirian                          b. banyak orang                  c. berdua
4.    hidup rukun tentu tidak ada ….
           a. pertengkaran                  b. kedamaian                      c. ketentraman
5.     dalam hidupnya, seseoarang  pasti   membutuhkan … orang lain
           a.  makanan                         b. uang                                 c.  bantuan

Artikel Terkait :
Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 1,2,3,4,5,6 SD Semester 1 + Kunci Jawaban